Навън е прекрасна сутрин и по всичко личи, че денят ще бъде чудесен. Изведнъж нещо се случва….Чува се странен звук, всичко се олюлява ….О, Господи, това е земетресение! Ами сега?!?

А сега напред, за да проверим какво си научил!